ફેમિલી સેન્ટર

શિક્ષણનું હબ

તમારા કુટુંબના ઓનલાઇન અનુભવોને સપોર્ટ આપવામાં તમારી મદદ કરવા માટે નિષ્ણાતો તરફથી વાતચીત શરૂ કરવા માટેનાં સૂચનો, ટિપ્સ અને સંસાધનો.

સપોર્ટ અહીંથી શરૂ થાય છે

દરેક વળાંક પર વિશ્વસનીય માહિતી

નિષ્ણાતની જાણકારી અને વાતચીત શરૂ કરવા માટેનાંં સૂચનોથી લઈને માહિતીપ્રદ લેખો સુધી, અમે તમને આજના ઓનલાઇન વિશ્વને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરવા અને તમારા કુટુંબની ઓનલાઇન વધુ સપોર્ટિવ અનુભવ મેળવવામાં મદદ કરવા માટેની ટિપ્સ શેર કરવાં માટે અહીં હાજર છીએ.

અમારા નિષ્ણાતો

ટિપ્સ, ટૂલ, સંસાધનો અને વધુ બાબતો

તમારા માટે અને તમારા કુટુંબ માટે સૌથી વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય તેવા વિષયો પર વધુ બાબતોને એક્સ્પ્લોર કરો

મહત્ત્વપૂર્ણ વિષયો અંગે અને તમારા કુટુંબને ઓનલાઇન તમે જે રીતે સપોર્ટ કરી શકો તેની માહિતી મેળવો.

સલામતી અને પ્રાઇવસી

તમારા કુટુંબીજનો ઓનલાઇન નેવિગેશન કરે અને એક્સ્પ્લોર કરે ત્યારે તેમનું માર્ગદર્શન કરવા અને રક્ષણ કરવામાં મદદ કરો.

લેખોને એક્સ્પ્લોર કરો
તેના ફોન પર ગેમ રમી રહેલી મહિલા

મીડિયા અંગેની સાક્ષરતા અને ખોટી માહિતી

ઓનલાઇન રહેલા વિવિધ પ્રકારના મીડિયા મેસેજ અને ખોટી માહિતીને સમજવામાં તમારા કુટુંબની કેવી રીતે મદદ કરવી તે વિશે વધુ જાણો.

લેખોને એક્સ્પ્લોર કરો
શું તમે તમારા લોકેશન માટે વિશિષ્ટ કન્ટેન્ટ જોવા માટે અન્ય દેશ કે પ્રદેશ પસંદ કરવા માગો છો?
ફેરફાર