ಶಿಕ್ಷಣ ಹಬ್

ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ

ವಿಭಿನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ.

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಬ್

ತಜ್ಞರು ರಚಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆರಂಭಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಲೇಖನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ, ರಚಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವರಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವುದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು

ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಮೂಲಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಬದಲಾಯಿಸಿ