ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂವಹನಗಳ ಕುರಿತು ಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು


ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ‘ನೈಜ ಜೀವನ’

ಜನರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೋಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ - ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಯು - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜಟಿಲವಾದ ಸಂವಹನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು - ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ (ಬಹುಶಃ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ) ಹಿಂದಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅದು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ: ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಸಂವಾದದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು: ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ತಿಸಿ.

ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ DM ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ದಿನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅತಿರೇಕವಾದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ – ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ

ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆ-ಆರಂಭಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ:

  • ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ?
  • ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
  • ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏಕೆ?
  • ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸರಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದುಃಖಿಸುವುದು ಸರಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಬದಲಾಯಿಸಿ