ഫാമിലി സെന്റർ

വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ അനുഭവങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വിദഗ്‌ദ്ധരിൽ നിന്നുള്ള കോൺവർസേഷൻ സ്‌റ്റാർട്ടറുകളും നുറുങ്ങുകളും റിസോഴ്‌സുകളും.

പിന്തുണ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു

ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ

വിദഗ്‌ദ്ധ ഉൾക്കാഴ്‌‌ചയും കോൺവർസേഷൻ സ്‌റ്റാർട്ടറുകളും മുതൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനങ്ങൾ വരെ, ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ലോകത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണാ അനുഭവം നേടാൻ സഹായിക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പങ്കിടാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ദ്ധർ

നുറുങ്ങുകൾ, ടൂളുകൾ, റിസോഴ്‌സുകൾ എന്നിവയും മറ്റും

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുക

പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓൺലൈനിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കാനാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നേടുക.

സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും

നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഓൺലൈനിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്തറിയുമ്പോഴും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുക.

ലേഖനങ്ങൾ അടുത്തറിയുക
തന്റെ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സ്‌ത്രീ

മാധ്യമ സാക്ഷരതയും തെറ്റായ വിവരവും

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള മീഡിയ സന്ദേശങ്ങളും ഓൺലൈനിലെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

ലേഖനങ്ങൾ അടുത്തറിയുക
നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക
meta

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

facebook ഐക്കൺ
Instagram ഐക്കൺ
YouTube ഐക്കൺ
Twitter ഐക്കൺ
LinkedIn ഐക്കൺ