മാധ്യമ സാക്ഷരത പാരന്റിംഗ്

കൗമാരക്കാരുടെ പാരന്റിംഗ് എപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല. കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ സ്വഭാവം അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടെത്തുകയും അതിരുകൾ മറികടക്കുകയും മണിക്കൂറുകളോളം ഓൺലൈനിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. (സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കൗമാരപ്രായത്തിൽ നമ്മളും ഇതുതന്നെയാണ് ചെയ്‌തത്!) എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം - തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അവർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

യഥാർത്ഥത്തിൽ, കൗമാരപ്രായക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ എങ്ങനെ വിമർശനാത്മക ചിന്തകരും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയക്കാരും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപയോക്താക്കളും ആവണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി അവരും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കും. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും - അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പൗരന്മാരാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നത് നമുക്കുതന്നെ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൂടാ? ഡിജിറ്റൽ ലോകവുമായി നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമ സാക്ഷരത പെരുമാറ്റങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും?

മാധ്യമ സാക്ഷരത പെരുമാറ്റങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്നതിനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്:

  1. അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരുമായി വിശ്വാസം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ കൗമാരക്കാരെയും അവരുടെ സ്വകാര്യതയെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. അവരുടെ അനുമതി ചോദിക്കാതെ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗം. ഒരിക്കലുമില്ല. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു തമാശയോ നിങ്ങൾ എടുത്ത അവരുടെ ഒരു ചിത്രമോ അഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശമോ പോലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാതെ പങ്കിടരുത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പോസ്‌‌റ്റുചെയ്യാനോ പങ്കിടാനോ അവർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അമൂല്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവിനെ ഇത് ഉദാഹരണമാക്കുന്നു.
  2. നിങ്ങൾ മീഡിയ ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക. വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും സത്യസന്ധതയും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകിച്ചും അത് നിങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ, അത് പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ശാന്തമായിരിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. മാധ്യമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പോസ്‌റ്റുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കുക.
  3. മീഡിയ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. മാധ്യമ സാക്ഷരരായ ആളുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതുമായ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയുള്ളവരും അന്വേഷണാത്മകതയുള്ളവരും മുൻകരുതലുള്ളവരുമാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ മാതൃകാ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. "ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള" സിനിമ വസ്‌തുതാപരമായി പരിശോധിക്കുന്നതോ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് സ്‌റ്റോറിയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതോ പ്രശസ്‌ത ദമ്പതികളുടെ വേർപിരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതോ ആകട്ടെ, വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം മനസിലാക്കാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും മീഡിയ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക - അതിന്റെ പിന്നിലെ അജണ്ടയും വിശ്വാസ്യതയും.
  4. നിങ്ങളുടെ പക്ഷപാതം പരിശോധിക്കുക. നാമെല്ലാവരും മീഡിയ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കാഴ്‌ചപ്പാടുകളുമായാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പക്ഷപാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക, ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പങ്കിടുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയെയും വികാരങ്ങളെയും അവ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.
  5. നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഉപയോഗം ബാലൻസ് ചെയ്യുക. സാങ്കേതിക ഇടവേളകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. കൗച്ചിൽ ഇരുന്ന് ഒരു പുസ്‌തകം വായിക്കുക. ഒരു പ്രശ്‌നോത്തിരി ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോണില്ലാതെ നടക്കാൻ പോവുക. പാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നായയെ കൊണ്ടുപോവുക. നിങ്ങൾ 100% സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കൗമാരക്കാർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഈ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഉപയോഗം മികച്ച രീതിയിൽ സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന നുറുങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയാൻ ഭയപ്പെടരുത്.
നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക
meta

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

facebook ഐക്കൺ
Instagram ഐക്കൺ
YouTube ഐക്കൺ
Twitter ഐക്കൺ
LinkedIn ഐക്കൺ