ജനറേറ്റീവ് AI-ലേക്കുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഗൈഡ്

Meta-യ്ക്കായി ConnectSafely സൃഷ്‌ടിച്ചത്

Meta അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനും പുതിയ താൽപ്പര്യങ്ങളും കണക്ഷനുകളും കണ്ടെത്താൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ദീർഘനാളായി AI ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ജനറേറ്റീവ് AI-യുടെ ഒരു പൊതു അവലോകനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം.

ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ, ആനിമേഷനുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കാനും പരിഷ്‌കരിക്കാനും ജനറേറ്റീവ് AI നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത യാത്രയുടെ യാത്രാ കാര്യക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു കവിത എന്നിവ പോലെ, പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഉപന്യാസങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഗവേഷണ സഹായിയായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ദീർഘമായ ഒരു ലേഖനം ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റുകളായി സംഗ്രഹിക്കുക, ഒരു ഇമെയിലിന്റെ ടോൺ ക്രമീകരിക്കുക, ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നിവ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിനായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ജനറേറ്റീവ് AI സംബന്ധിച്ച് ഒരു രക്ഷകർത്താവിന്റെ കാഴ്‌ചപ്പാട്

ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ആകാംഷ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കൂടാതെ, നാം മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ജനറേറ്റീവ് AI-യുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇതിനകം മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിചിതമായത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സുരക്ഷിതമായും അനുയോജ്യമായും ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സമീപനം. ഇത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മാനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രാരംഭഘട്ടം. വിവരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉറവിടങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർ തന്നെയാകാം. അവർ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടൂളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ആശങ്കകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അവരോട് ചോദിക്കുക. ജനറേറ്റീവ് AI-യുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും, കൂടാതെ ഇത് എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഇതാകാം.

സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മാറിയേക്കാം, എന്നാൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല. നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർക്ക് ശരിയായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടാകണമെന്നും അവർ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോടും തങ്ങളോടും കരുതലുണ്ടാകണമെന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കണമെന്ന് കൂടിയാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

എല്ലാ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും പോലെ ജനറേറ്റീവ് AI-യും നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ വിഭാഗങ്ങൾ, ബ്ലോഗ് പോസ്‌റ്റുകൾ, മറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വാർത്തകളും വായിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കാലക്രമേണ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

Meta-യുടെ AI ഉപയോഗം

ശുപാർശകൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുക, ആളുകൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഇവന്റുകളെ കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി Meta ദീർഘകാലമായി AI ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ സുരക്ഷിതരായി നിലനിർത്തുന്നതിനും അവർ AI ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Meta ഇപ്പോൾ അവരുടെ സേവനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ജനറേറ്റീവ് AI ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, Meta-യുടെ പുതിയ AI-കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സംഭാഷണാത്മക ശൈലിയിൽ എഴുതാനും കഴിയും. ഓരോ AI-യ്ക്കും ഗെയിമുകൾ, ഭക്ഷണം, യാത്ര, ഹാസ്യം, ക്രിയാത്മകത എന്നിവ പോലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തിത്വവും സവിശേഷതയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് AI ആയിരിക്കും, യഥാർത്ഥ ആളുകളല്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു AI-യുമായി നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ @Meta AI എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ചോദ്യമോ അഭ്യർത്ഥനയോ നൽകി Meta AI-യെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ ഭാഗമാക്കാം. Meta AI-യുമായോ വെബ് അനുഭവം വഴി നേരിട്ടോ ഇടപഴകുമ്പോൾ, ഒരു സന്ദേശത്തിൽ "/imagine" എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത് ആളുകൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും കഴിയും.

ജനറേറ്റീവ് AI-യുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, Meta-യുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വളരെ ജനപ്രിയമായ സ്‌റ്റിക്കറുകളാണ്. ആശയവിനിമയം നടത്താനും സ്വയം ആവിഷ്‌കരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന്, ടെക്‌സ്‌റ്റിലൂടെ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് AI സൃഷ്‌ടിച്ച സ്‌റ്റിക്കറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ഈ ചിത്രങ്ങളും മനുഷ്യർ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉള്ളടക്കവും തമ്മിൽ ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, Meta AI സൃഷ്‌‌ടിച്ച ഫോട്ടോറിയലിസ്‌റ്റിക് ചിത്രങ്ങളിൽ Meta ദൃശ്യമായ സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സൂചകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ, Meta AI അസിസ്‌റ്റന്റിൽ അന്തർനിർമ്മിതമായ ഇമേജ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള, ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന നീക്കം ചെയ്യാനാകാത്ത ദൃശ്യമായ വാട്ടർമാർക്ക്, മറ്റ് ജനറേറ്റീവ് AI ഫീച്ചറുകൾക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ളിലെ അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യുഎസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ Meta AI അനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ ഒരു ജനറേറ്റീവ് AI മോഡലിന് എന്തൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അതിനോട് പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. സുരക്ഷിത അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് Meta എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലറിയുക.

ജനറേറ്റീവ് AI-യെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരോട് സംസാരിക്കൽ

ജനറേറ്റീവ് AI ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയൽ

എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മറ്റ് പോസ്‌റ്റുകൾ പോലെ തന്നെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഒട്ടിക്കാനും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും, അവ ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യണമെന്നുമില്ല. ജനറേറ്റീവ് AI ചിത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിന്, Meta-യുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ജനറേറ്റീവ് AI സേവനങ്ങൾ ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ ചേർക്കും - എന്നാൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല.

ഉള്ളടക്കം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ Meta ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു ഉപയോക്താവ് ജനറേറ്റീവ് AI സൃഷ്‌ടിച്ചതും ലേബൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ എന്തെങ്കിലും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക

ജനറേറ്റീവ് AI തെറ്റായ വിവരങ്ങ‌ൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ “ഹാലൂസിനേഷനുകൾ” എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. ജനറേറ്റീവ് AI-യിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയോ അവ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനോ സ്‌കാമർമാർ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.

ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള ഉപയോഗം

ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധതയും കാരുണ്യവും പുലർത്താനും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനും സ്‌കൂൾ നിഷ്‌കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, ഒപ്പം സൃഷ്‌ടിയുടെ കൃത്യതയും ആധികാരികതയും സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും വേണം. ദോഷകരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ, പോസിറ്റീവായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി AI-സൃഷ്‌ടിച്ച ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും രക്ഷകർത്താക്കൾ സംസാരിക്കണം.

സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും

ഏത് ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. ഒരു ജനറേറ്റീവ് AI ഉൽപ്പന്നം അതിന്റെ ജനറേറ്റീവ് AI മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നമ്പറുകളോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറുകളോ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലുമോ പോലെയുള്ള രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകാതിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. AI സൃഷ്‌ടിച്ച സ്‌കാമുകളുടെ അപകടസാധ്യതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുക.

ജനറേറ്റീവ് AI-യെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്:

കൗമാരക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള Meta റിസോഴ്‌സുകൾ

കൗമാരക്കാർക്കുള്ള AI ഗൈഡ്

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക