വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്

സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും

നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഓൺലൈനിൽ അടുത്തറിയുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ സൈബർ ഭീഷണികൾക്കെതിരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഉള്ളടക്കം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുക.

കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്

ഓൺലൈൻ ലോകം എല്ലായ്പ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്—നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിദഗ്‌ദ്ധർ സൃഷ്‌ടിച്ച നുറുങ്ങുകളും ലേഖനങ്ങളും കോൺവർസേഷൻ സ്‌റ്റാർട്ടറുകളും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഫീച്ചർ ചെയ്‌ത ലേഖനങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ

പോസിറ്റീവ് ഇടപഴകലുകൾ നിലനിർത്തുന്നു

ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓൺലൈനിൽ ഇടപഴകലുകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.

ഓൺലൈനിലെ സുരക്ഷിത അനുഭവങ്ങൾ

സൈബർ സുരക്ഷ വിശദീകരണം

സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.

സുരക്ഷയും സ്വകാര്യത ടൂളുകളും

അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് പ്രാഥമിക പരിഗണന നൽകുന്നു

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക
meta

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

facebook ഐക്കൺ
Instagram ഐക്കൺ
YouTube ഐക്കൺ
Twitter ഐക്കൺ
LinkedIn ഐക്കൺ