മേൽനോട്ട ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

* Facebook, Messenger എന്നിവയിൽ മേൽനോട്ടം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിഗത ആപ്പിനുമുള്ള സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും

മേൽനോട്ടവും പിന്തുണയും

Facebook, Messenger എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യമായ ടൂളുകൾ നേടുക

നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മേൽനോട്ട ടൂളുകൾ അടുത്തറിയുക.

മേൽനോട്ടം എന്നതിലേക്ക് പോകുക

പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ

Facebook-ലും Messenger-ലും മേൽനോട്ടം സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷണത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. കൗമാരപ്രായക്കാർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രക്ഷകർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കാനും രക്ഷകർത്താവിന് അവരുടെ കൗമാരക്കാരെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കാനും കഴിയും. രണ്ട് കക്ഷികളും അവരുടെ ക്ഷണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, മേൽനോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കൗമാരക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വേണം. Facebook അല്ലെങ്കിൽ Messenger ആപ്പിൽ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോയി മേൽനോട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരുടെ Facebook സുഹൃത്തുക്കളെയും Messenger കോൺടാക്‌റ്റുകളെയും സന്ദേശ ഡെലിവറി, പ്രൊഫൈൽ, പ്രേക്ഷക മുൻഗണനകൾ, ഫാമിലി സെന്ററിലെ സ്റ്റോറി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരുടെ ചില ക്രമീകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും. ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മാറുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

മേൽനോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി, "Messenger-ലെ സമയം" അല്ലെങ്കിൽ "Facebook-ലെ സമയം" എന്നതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തിഗത ആപ്പിലും ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രതിദിന ശരാശരി സമയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും.

നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരുടെ Messenger കോൺടാക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റും Facebook സൗഹൃദ ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും, അതിൽ അവരുടെ Instagram-ലെ കണക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളും കോൺടാക്‌റ്റുകളും ഏറ്റവും അടുത്തിടെ ചേർത്തത് എന്ന ക്രമത്തിൽ അടുക്കിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക
meta

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

facebook ഐക്കൺ
Instagram ഐക്കൺ
YouTube ഐക്കൺ
Twitter ഐക്കൺ
LinkedIn ഐക്കൺ