Meta Quest 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ, ਇਨਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਖੋਜੋ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਮਾਹਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਇਨਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲ-ਨਾ ਕੇ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

Discover ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੂਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਭਾਸੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ Meta ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਮਰਸਿਵ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੱਭੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ