Meta Quest 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ, ਇਨਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਖੋਜੋ।

Discover ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੂਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਭਾਸੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ Meta ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਮਰਸਿਵ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੇਂਦਰ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੱਭੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ