ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤੇ | LGBT Tech

LGBT Tech

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47% ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CDC ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 33% ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30% ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Trevor Project ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 42% LGBTQ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, 50% ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਾਇਨਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 35% ਸਿਸਜੈਂਡਰ LGBQ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
  • ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਬੋਸਟੌਕ ਵੀ ਬਨਾਮ ਕਲੇਟਨ ਕਾਊਂਟੀ (2020) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਿਰਲੇਖ IX ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN) Navigator ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਸਕੋਰਬੋਰਡ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਾਇਨਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ LGBTQ+ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
  • LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਾਥੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ (58% ਬਨਾਮ 31%). LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਲਿੰਗ-ਭੇਦ-ਗੱਠਜੋੜ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ-ਆਮ-ਗੱਠਜੋੜ) ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੋਲੋਰਾਡੋ GSA ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਸੂਚੀ ਹੈ।
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਵੀਰ+ ਕਾਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਬੈਜਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਲਈ "I'm Here (ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ)" ਬੈਜ ($2.00 ਸ਼ੁਲਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ LGBTQ+ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ।

Meta ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ