ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

Cyberbullying Research Center

ਸਮੀਰ ਹਿੰਦੂਜਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਡਬਲਯੂ. ਪੈਚਿਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ "ਮੁੜ-ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ... ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।"1 ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਖੋਜ

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ2 ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਈਟ/ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨਨੇਮ ਬਦਲਿਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ । ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ "ਰੈਂਟ ਫ਼ਰੀ ਰਹਿਣ" ਨਾ ਦੇਣ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਪੱਧਰ-ਮੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੂਲਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।3 ਉਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੌਪ ਕਲਚਰ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਗਭਗ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਹੀਰੋਜ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ-ਥੀਮ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ:

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ

 • Facing the Giants
 • Finding Forrester
 • Greatest Showman
 • The 33
 • The Florida Project
 • The Rescue

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

 • 127 Hours
 • Atypical
 • Creed
 • Penguin Bloom
 • Rabbit-Proof Fence
 • When They See Us

ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ:

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ

 • El Deafo
 • Fish in a Tree
 • Sorta Like a Rock Star
 • The Boy who Harnessed the Wind
 • The Dot
 • The Hunger Games

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

 • A Long Walk to Water
 • Fast Talk on a Slow Track
 • Hatchet
 • Of Human Bondage
 • The Rules of Survival
 • Whirligig

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ (ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ!) ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ - ਇਹ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

1 ਹੈਂਡਰਸਨ, ਐਨ., ਅਤੇ ਮਿਲਸਟੀਨ, ਐੱਮ. ਐੱਮ. (2003)। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ।
ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਓਕਸ, CA: ਸੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਕੋਰਵਿਨ ਪ੍ਰੈਸ)

2 ਹਿੰਦੂਜਾ, ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੈਚਿਨ, ਜੇ. ਡਬਲਯੂ. (2017)। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ, 73, 51-62।

3 ਅਲਬਰਟ ਐਲਿਸ ਦੇ ABC (ਮੁਸੀਬਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਲਿਸ, ਏ. (1991). ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥੈਰੇਪੀ (RET) ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ABC's. ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜਰਨਲ, 9(3), 139-172।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ