ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜ
ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ


ਜਸਟਿਨ ਡਬਲਯੂ ਐਟਚਿਨ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਹਿੰਦੁਜਾ

ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ-ਬਦਲ ਰਹੇ ਐਪਸ, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਹੇਠਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ।

ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ

ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਕੌਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸਕ੍ਰੀਨਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ (ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਐਪਾਂ 'ਤੇ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ (ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ) ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

  • ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
  • ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
  • ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
  • ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ