சாத்தியமான உணர்ச்சிமிகு உள்ளடக்கத்திற்கு உங்கள் குழந்தையின் வெளிப்பாட்டை வரம்பிடுதல்

Instagram இன் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தளங்கள் முழுவதிலும் எவ்வளவு உணர்ச்சிமிகு உள்ளடக்கம் மற்றும் கணக்குகள் காட்டப்பட வேண்டும் என்பதை மக்கள் தீர்மானிக்க அனுமதிப்பதற்கு இந்தக் கோடைகாலத்தின் தொடக்கத்தில், உணர்ச்சிமிகு உள்ளடக்கக் கட்டுப்பாட்டைப் புதுப்பித்தோம்.

பதின்மவயதினருக்கான கட்டுப்பாடானது, "வழக்கமான வயது" மற்றும் "குறைந்த வயது" என இரண்டு விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. Instagram இல் 16 வயதுக்குட்பட்ட புதிய பதின்மவயதினர் "குறைந்த வயது" என்னும் நிலையில் இயல்புநிலையாக வைக்கப்படுவார்கள். Instagram இல் ஏற்கெனவே உள்ள பதின்வயதினருக்கு, "குறைந்த வயது" என்னும் நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்க அவர்களை ஊக்குவிக்கும் ஓர் அறிவிப்பை அனுப்புவோம்.

இது தேடல், கண்டறிதல், ஹேஷ்டேக் பக்கங்கள், ரீல்ஸ், ஃபீடு பரிந்துரைகள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கணக்குகள் ஆகியவற்றில் சாத்தியமான உணர்ச்சிமிகு உள்ளடக்கம் அல்லது கணக்குகள் இளம் வயதினருக்கு காட்டப்படுவதை மேலும் கடினமாக்கிவிடும்.

இந்த மாற்றங்களின் மூலம், தேடல் முடிவுகளில் குறைவாகக் காண்பிப்பதன் மூலமும், சில சந்தர்ப்பங்களில், முடிவுகளில் உள்ள கணக்குகளை ஒட்டுமொத்தமாக அகற்றுவதன் மூலமும், எங்களின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிகாட்டிகளுக்கு எதிராக உள்ள கணக்குகளை, பதின்மவயதினர் கண்டறிவதைக் கடினமாக்குகிறோம்.

செயலியில் வயதுக்குப் பொருத்தமான அனுபவங்களை ஆதரிக்கும் அதேவேளையில் இளம் வயதினர் விரும்பும் புதிய விஷயங்களைக் கண்டறிவதற்கு உதவுவதே எங்களது இலக்காகும்.

பெற்றோருக்கானது: சாத்தியமான உணர்ச்சிமிகு உள்ளடக்கத்திற்கு உங்கள் குழந்தையின் வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு வரம்பிடுவது என்பதை இங்கே அறிக.

உங்கள் இருப்பிடத்திற்குத் தொடர்புடைய உள்ளடக்கத்தைப் பார்ப்பதற்கு வேறு நாடு அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறீர்களா?
மாற்றுக
meta

எங்களைப் பின்தொடர்க

facebook ஐகான்
Instagram ஐகான்
Threads ஐகான்
YouTube ஐகான்
Twitter ஐகான்
LinkedIn ஐகான்