ఆంతరంగిక చిత్రాలను షేర్ చేయ(కపోవ)డం గురించి యుక్తవయస్సులోని మీ పిల్లలతో మాట్లాడడం

తల్లిదండ్రులు ఆంతరంగిక చిత్రాల గురించి యుక్తవయస్సులోని పిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు, మనం సాధారణంగా రెండు విషయాలపై దృష్టి సారిస్తాము: వాటిని పంపవద్దని వారితో చెప్పడం అలాగే వారు పంపినట్లయితే, జరగబోయే అవకాశం ఉన్న చెత్త-సందర్భాలను వారికి వివరించడం. ఆంతరంగిక చిత్రాలను పంపడం కొన్ని దేశాలలో చట్టవిరుద్ధమైన చర్య కావచ్చు అనేది వాస్తవమే. కానీ, ఈ విధానం వాటిని పంపడానికి సంబంధించిన అతిపెద్ద ఆందోళనలను పరిష్కరించదు – అలాగే ఇది బ్యాక్‌ఫైర్ కూడా కావచ్చు. మనం ఆంతరంగిక చిత్రాలను పంపడం యొక్క అపాయాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడినట్లయితే, పంపిన వారి సమ్మతి లేకుండా వాటిని షేర్ చేసే యుక్తవయస్సు పిల్లలకు వారు ఏ తప్పూ చేయడం లేదు అని మనం చెప్పినట్లే అవుతుంది. జరిగిన విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ఇతర యుక్తవయస్సు పిల్లలు కూడా దానిని షేర్ చేసిన వ్యక్తికి బదులుగా బాధితులను నిందించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

దాదాపు పది మందిలో ఒకరు అనేంత తక్కువగా – మీరు ఆలోచించే స్థాయి కంటే చాలా తక్కువ మంది యుక్తవయస్సు పిల్లలు ఆంతరంగిక చిత్రాలను పంపుతారు అని పరిశోధన తెలియజేస్తోంది, ఇది ఒక విధంగా శుభవార్త.

చిట్కా: యుక్తవయస్సు పిల్లలు వాటిని ”ఆంతరంగిక చిత్రాలు” అని పిలవరు. “నగ్నచిత్రాలు” లేదా ఇతర పదాలతో సహా కేవలం “చిత్రాలు” అనేది వాళ్లు అత్యంత సాధారణంగా వాడే పదం.

ఎక్కువ మంది యుక్తవయస్సు పిల్లలు వారు పంపిన ఆంతరంగిక చిత్రాల కంటే ఎక్కువగా వాటిని స్వీకరించారని కెనడాలోని పరిశోధకులు కూడా కనుగొన్నారు, కాబట్టి ఇది వాస్తవం కంటే మరింత సాధారణమైనదిగా కనిపించవచ్చు. యుక్తవయస్సు పిల్లలు వారి స్నేహితులు మరియు సహచరులు చేస్తున్న వాటి గురించి ఏమి ఆలోచిస్తున్నారనే విషయంలో చాలా గోప్యంగా ఉంటారు: వారు ఏదైనా విషయాన్ని సాధారణమైనదే అని విశ్వసించినట్లయితే, వారు కూడా దాన్ని చేయడం సరైనదేనని ఆలోచించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. “ప్రతి ఒక్కరూ అలా చేస్తున్నారు” అనే విషయం వాస్తవం కాదు అని యుక్తవయస్సులోని మన పిల్లలకు చెప్పడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపేలా వారిని ఒత్తిడి చేసేలా ఎవరినైనా ఎప్పటికీ అనుమతించవద్దని కూడా మీరు వారికి చెప్పాల్సి ఉంటుంది.

ఎవరైనా యుక్తవయస్సులోని మీ పిల్లలకు ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపినట్లయితే, ఏమి చేయాలి అనే దాని గురించి వారితో మాట్లాడటమనేది తదుపరి విషయం. దానిని గౌరవం మరియు సమ్మతికి సంబంధించిన ప్రశ్నగా ఫ్రేమ్ చేయండి: ఎవరైనా మీకు ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపినట్లయితే, వారు దాన్ని మీరు చూడటానికే సమ్మతించారు, కానీ మీరు దాన్ని ఇతరులకు చూపించడానికి కాదు.

కాబట్టి యుక్తవయస్సులోని మన పిల్లలు ఒక ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పొందినప్పుడు, పంపినప్పుడు మెరుగైన ఎంపికలను ఎంచుకోవడంలో మనం వారికి ఎలా సహాయపడగలము?

ముందుగా, యుక్తవయస్సులోని మీ పిల్లలకు వారు అడగని ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని ఎవరైనా పంపినట్లయితే, వారు వాటిని వెంటనే తొలగించాలి అని, అలాగే (పంపిన వ్యక్తి వారికి ఆఫ్‌లైన్‌లో తెలిసిన వ్యక్తి అయినట్లయితే) ఇకపై అలాంటివి పంపవద్దని వారికి చెప్పమని లేదా (పంపిన వ్యక్తి వారికి తెలియని లేదా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే తెలిసిన వ్యక్తి అయినట్లయితే) వారిని కాంటాక్ట్ చేయకుండా ఆ వ్యక్తిని బ్లాక్ చేయమని వారికి చెప్పండి. ఆ వ్యక్తి ఆంతరంగిక చిత్రాలను పంపడం కొనసాగించినట్లయితే, ఆపై స్థాయి అధికారి లేదా వారు విశ్వసించే పెద్దవారి వద్దకు వెళ్లడం గురించి వారు మీతో మాట్లాడాలి.

తర్వాత, వారు కోరిన లేదా పొందడాన్ని సంతోషంగా భావించే ఆంతరంగిక చిత్రాలతో ఏమి చేయాలనే దాని గురించి వారితో మాట్లాడండి.

ఈ ప్రశ్నలను వారిని వారే ప్రశ్నించుకునేలా వారిని ప్రోత్సహించండి:

  • ఈ చిత్రంలోని వ్యక్తి షేర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారా?
  • ఇది అసలైన పంపినవారి నుండి కాకుండా వేరొకరి నుండి వచ్చినట్లయితే, వారు దానిలో ఉన్న వ్యక్తి నుండి అనుమతిని కలిగి ఉన్నారా?
  • ఎవరైనా నాకు సంబంధించిన ఇలాంటి దానిని వేరొకరికి షేర్ చేస్తే నాకు ఎలా ఉంటుంది?

ఇది అంతా ఒక సులభమైన నియమం కిందకు వస్తుంది: ఫోటోలోని వ్యక్తి (లేదా వ్యక్తులు) దాన్ని షేర్ చేయాలని కోరుకున్నట్లు మీకు ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ లేనట్లయితే, దాన్ని షేర్ చేయవద్దు.

నియమం స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, దాన్ని అనుసరించకపోవడం ఎందుకు మంచిదనే దానికి కారణాలను కనుగొనడంలో మనుషులు గొప్పగా ఉంటారనేది అసలు సమస్య. అది నైతిక వియోగంగా పిలవబడడంతో పాటు యుక్తవయస్సు పిల్లలు ఆంతరంగిక చిత్రాలను మరింత ఎక్కువగా షేర్ చేసేలా అది చేయగలదు.

అందుకే ఆ నియమం మాదిరిగా, మనం నాలుగు ప్రధాన నైతిక వియోగ మెకానిజమ్‌లను నేరుగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది:

ఎవరిదైనా హాని చేసే ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని షేర్ చేయకుండా తిరస్కరించడం.

వారు ఇలా చెప్తారు: “నగ్నంగా ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని ఇతర వ్యక్తులు ఇప్పటికే చూసి ఉన్నట్లయితే, దాన్ని షేర్ చేయడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు.”

మీరు ఇలా చెప్పండి: మీరు ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని షేర్ చేసిన ఒక్కొక్క పర్యాయం, దానిలో ఉన్న వ్యక్తిని మీరు బాధకు గురి చేస్తున్నారు. మీరు దాన్ని షేర్ చేసే మొదటి వ్యక్తా లేదా నూరవ వ్యక్తా అనేది ముఖ్యం కాదు.

ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని షేర్ చేయడం అనేది సానుకూలమైన ప్రభావాలను కూడా కలిగి ఉంది అని చెప్తూ, దానిని సమర్థించడం.

వారు ఇలా చెప్తారు: “ఒక అమ్మాయి చిత్రం షేర్ చేయబడినప్పుడు, అలాంటి వాటిని పంపడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను గురించి అది ఇతర అమ్మాయిలకు తెలియజేస్తుంది.”

మీరు ఇలా చెప్పండి: రెండు తప్పులు కలిస్తే ఒక ఒప్పు కాదు! ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపడం అనేది చెడు ఆలోచన అని ఎవరికీ బాధ కలిగించని పద్ధతిలో వ్యక్తులకు చూపడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. (అంతే కాకుండా, ఆంతరంగిక చిత్రాలను పంపవద్దని ఎవరికైనా చెప్పడానికి మీకు ఎలాంటి అధికారం ఉంది?)

వారి నుండి బాధ్యతను దూరంగా బదిలీ చేయడం.

వారు ఇలా చెప్తారు: “నేను ఒక నగ్నచిత్రాన్ని కేవలం ఒక వ్యక్తితో మాత్రమే షేర్ చేసినట్లయితే, ఆపై అతను దాన్ని ఇతరులతో షేర్ చేస్తే, అది వాస్తవానికి నా తప్పు కాదు.”

మీరు ఇలా చెప్పండి: ఎవరైనా మీకు ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపినప్పుడు, మీరు దాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఉంచుతారని వారు విశ్వసిస్తున్నారు. దాన్ని ఒక ఇతర వ్యక్తికి షేర్ చేసినా కూడా, అది ఆ విశ్వాసానికి ద్రోహం చేసినట్లే పరిగణించబడుతుంది.

బాధితులను నిందించడం.

వారు ఇలా చెప్తారు: “బ్రేకప్ అయిన తర్వాత అమ్మాయి చిత్రాలు షేర్ చేయబడినట్లయితే, ఆ అమ్మాయి ఆశ్చర్యపడకూడదు.”

మీరు ఇలా చెప్పండి: “అబ్బాయిలు అబ్బాయిలుగానే ఉంటారు” అనే దాన్ని ఒక సాకుగా ఉపయోగించడం లేదా అమ్మాయికి “బాగా తెలిసి ఉండాలి” అని చెప్పడం వంటివి చేయకండి. మీరు ఒక ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పొందినప్పుడు దాన్ని షేర్ చేయమని స్నేహితులు మరియు సహచరుల నుండి ఒత్తిడి తీవ్రంగా ఉండవచ్చు, అయితే ఎవరైనా ఒకరు మీకు అలాంటి దాన్ని పంపినట్లయితే, వారి అనుమతి లేకుండా మీరు దాన్ని షేర్ చేయడం వలన మీరు నిందలు పడవలసి ఉంటుంది.

బాధితులను-నిందించడం అనేది యుక్తవయస్సు పిల్లలకు ఆంతరంగిక చిత్రాలను షేర్ చేయవద్దని చెప్పడంపై మనం ఎందుకు దృష్టిసారించాలి అలాగే వారు వాటిని పంపినట్లయితే, ఏమి జరగవచ్చు అని చెప్పడం ద్వారా యుక్తవయస్సు పిల్లలను భయపెట్టేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అనే వాటికి మరొక కారణం. ఈ రెండింటి వలన యుక్తవయస్సు పిల్లలువాటిని షేర్ చేసిన వారికి బదులుగా పంపినవారిని నిందించేలా ప్రోత్సహిస్తాయి. బదులుగా, యుక్తవయస్సులోని మీ పిల్లలకు ఎవరైనా ఆంతరంగిక చిత్రాన్ని పంపినప్పుడు వారు ఎల్లప్పుడూ సరైన ఎంపికలనే ఎంచుకుంటారని నిర్ధారించుకోండి.

సంబంధిత అంశాలు

మీ స్థానానికి నిర్దిష్టమైన కంటెంట్‌ను చూడడానికి మరొక దేశం లేదా ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?
మార్చండి