ഓൺലൈനിലെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉള്ളടക്കം: രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

Rachel F Rodgers, PhD

ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ, ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുമോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ പ്രയാസമാണ്. സത്യത്തിൽ, വിദഗ്‌ദ്ധർക്കുപോലും ചിലപ്പോൾ ആ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, മാത്രമല്ല കൗമാരക്കാർ കാണുന്ന ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Meta-യിൽ നിന്നുള്ള നയങ്ങൾ കൗമാരക്കാർക്കുള്ള പ്രായത്തിനനുയോജ്യമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലെ ധാരണകളെയും വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പുതിയതെന്താണ്?

വരും ആഴ്‌ചകളിൽ, Facebook, Instagram എന്നിവ കൗമാരക്കാർ കാണുന്ന കൂടുതൽ തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കും. അസാധാരണ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ, സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കൽ, ഗ്രാഫിക് അക്രമം എന്നിവയും അതുപോലുള്ള വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, പല രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും മനസ്സിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്ക തരങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബാധകമാകും.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്തുടരുന്ന ആരെങ്കിലുമോ പങ്കിടുമ്പോൾ പോലും, കൗമാരക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേക തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താനോ കാണാനോ കഴിയില്ല. തങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയ്‌ക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ സമപ്രായക്കാരിൽ ഒരാൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉള്ളടക്കം ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ.


ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് എന്താണ്?

ഈ പുതിയ നയങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

  1. കൗമാരക്കാരുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവും യുവാക്കൾക്ക് പ്രായത്തിനനുയോജ്യമായ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും.
  2. സെൻസിറ്റീവ് ആയേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തോട് (പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരക്കാർക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തോട്) കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള സമീപനത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത.
  3. ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലോ സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തിരയാൻ കൗമാരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം.

സാമൂഹികവും വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ കഴിവുകളുടെ വികാസവും അതോടൊപ്പം ശാരീരികമായ വളർച്ചയും ഉൾപ്പെടുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് കൗമാരപ്രായം. കൗമാരപ്രായത്തിലുടനീളം, ഉള്ളടക്കത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവ് യുവാക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തിനും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്നുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും പ്രായപൂർത്തി കാലയളവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനുമുള്ള കഴിവുകളും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ കാലക്രമേണ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, അതായത് കൗമാരപ്രായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളവരും കൗമാരപ്രായം കഴിയാറായവരും തമ്മിൽ മുൻഗണനകളിലും കഴിവുകളിലും താൽപ്പര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം.

കൗമാരക്കാർക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം കുറയ്‌ക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുയോജ്യമല്ലാത്ത തീമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചിത്രങ്ങൾ ഭാഗികമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് യാന്ത്രികവും വൈകാരികവുമായ രീതിയിലാണ്, കൂടാതെ ഇതിന് കൗമാരക്കാർക്കുള്ള ടെക്‌സ്‌റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും, ഇത് കൗമാരക്കാർ വിശ്വസ്തരായ രക്ഷകർത്താക്കളിലൂടെയോ രക്ഷിതാക്കളിലൂടെയോ ചില വിഷയങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാക്കുന്നു.


എന്റെ കൗമാരക്കാരോട് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാകും?

ഉള്ളടക്കം എന്തുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുമായി സംസാരിക്കുക:

ഉള്ളടക്കം തങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൗമാരക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവരോട് വിശദീകരിക്കുക. ചില വിഷയങ്ങൾ അവർ പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുമെങ്കിലും, വിശ്വസനീയമായ റിസോഴ്‌സുകളിൽ നിന്ന് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ നൽകാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസ്ത രക്ഷകർത്താവിനോ രക്ഷിതാവിനോ ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

അവരുടെ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരുടെ ഉള്ളടക്കം പരിമിതപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഈ നയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ അവർ കണ്ടിരുന്നതോ താൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം കൗമാരപ്രായക്കാർ കണ്ടേക്കില്ല - രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കൗമാരക്കാരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന നിമിഷം കൂടിയാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണരീതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സഹായകരമായ സമയമായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർ ഭക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായവർ രക്ഷകർത്താക്കളാണ്.

അവർക്ക് ലഭ്യമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക:

സെൻസിറ്റീവ് ആയേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കൗമാരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് Meta-യിൽ നിന്നുള്ള നയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൗമാരക്കാർ ഇപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ കഴിവുകൾ പ്രയോഗിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാനിടയുള്ള അസാധാരണമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മുക്തമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം അവർ തുടർന്നും കണ്ടേക്കാം. ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി ഇത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരെ സഹായിക്കുക.

  • തങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് രോഗമുക്തി നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എന്താണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക.
  • അവരുടെ രൂപം ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അവരെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ?

കൗമാരക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയേക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ നയങ്ങൾ Meta വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ കൗമാരക്കാർക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാനും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്താനും കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരോട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും അവർ നല്ല അവസരം നൽകുന്നു.

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കാണാൻ മറ്റൊരു രാജ്യമോ പ്രദേശമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
മാറ്റുക